ติดตามเเละสนับสนุนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ทีมคู่หูคู่คิด( Move for Fund)

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายวรพล หล้าทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมคู่หูคู่คิด( Move for Fund) ดำเนินการติดตามเเละสนับสนุนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล เเจ้งผลการประเมินศักยภาพกองทุนทั้งกลุ่ม ลูกหนี้ เเละผู้เข้าถึงเเหล่งทุนเพิ่มเติมเเละร่วมกันจัดทำเเผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมผู้เข้าถึงเเหล่งทุนมีการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี โดยการออม ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เเละส่งเสริมการสร้างสิ่งเเวดล้อมที่ยั่งยืน สนับสนุนการทำถังขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกได้พึ่งตงเองได้อย่างยั่นยืน ณ หมู่ที่ 4 บ้านวังกระโดน ตำบลโพธิ์ประทับช้าง หมู่ 3บ้านปมประดู่ ตำบลดงเสือเหลือง เเละหมู่ที่ 14 บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลทุ่งใหญ่(Visited 11 times, 1 visits today)