ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พช.โพธิ์ประทับช้าง: นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เเละเครือข่าย กทบ. อำเภอ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนายหัฏฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 14 times, 1 visits today)