กิจกรรมจิตอาสา”ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 : นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ท่าโพ

(Visited 12 times, 1 visits today)