โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล โดยมีกิจกรรม ทบทวนผลการดำเนินกิจกรรมวันที่ 2 และฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง กิจกรรมปลูกแฝกเอาไปแจกคนอื่น และการถอดบทเรียนกิจกรรมเอามื้อ ณ พื้นที่ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล ของนายณรงค์ จักขุจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่(Visited 49 times, 1 visits today)