คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดพิจิตร

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมต้อนรับ นายยงยุทธ พันตารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ในการติดตาม เพื่อคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดพิจิตร ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลดงเสือเหลือง


(Visited 8 times, 1 visits today)