ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 :นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชา [...]

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายอดิศักดิ์ โสขุมา นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาก [...]

อ่านต่อ