ประชุมเจ้าหน้าที่ วางเเผนขับเคลื่อนงานพัฒนาชมชุนด้วยพลัง โดยมีกระบวนการเรียนรู้เป็นพลังความคิด เเละมีกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นพลังการกระทำ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางสาวกาณจนา เเก้วเเกษ พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะทำงานกลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดพิจิตร

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 : นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ”มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ