ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการ [...]

อ่านต่อ

คณะทำงานวิชาการพัฒนาชุมชนติดตามผลการดำเนินงานในประเด็นการนิเทศ ติดตามงาน ตรวจสอบ เเละสนับสนุนงานในพื้นที่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวกาญจนา เเก้ว [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาอำเภอโ [...]

อ่านต่อ