ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานฯ เเก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ต. ทุ่งใหญ่ ต. ดงเสือเหลือง

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. : นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เเก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 6,7 พฤษภาคม 2563 ได้เเก่ ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลดงเสือเหลือง จำนวน 81 ครัวเรือน โดยมีนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้างเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งประพาส ม.2 ต. ทุ่งใหญ่

(Visited 31 times, 1 visits today)