ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานฯ เเก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ต. เนินสว่าง ต. ไผ่รอบ

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.:นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เเก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 6,7 พฤษภาคม 2563 ได้เเก่ ตำบลเนินสว่าง ตำบลไผ่รอบ จำนวน 24 ครัวเรือน โดยมีนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้างเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผูใหญ่บ้าน ณ ศาลาการเปรียญมาบสว่าง ม. 12 ต. เนินสว่าง

(Visited 19 times, 1 visits today)