ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานฯ เเก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ตำบลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ ตำบลวังจิก

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เเก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 6,7 พฤษภาคม 2563 ได้เเก่ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ ตำบลวังจิก จำนวน 48 ครัวเรือน โดยมีนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้างเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 20 times, 1 visits today)