ดำเนินการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน พระ สตรี อช. ศอช.ต ดำเนินการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” โดยนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นพระธาน ณ วัดมาบสว่าง หมู่ที่ 12 ตำบลเนินสว่าง

(Visited 102 times, 1 visits today)