ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 “ตู้ปันสุข”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมกับเครือข่าย องค์กร พัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง (กข.คจ. ,กองทุนแม่ของแผ่นดิน สตรี ผู้นำ อช.,กทบ.) ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 “ตู้ปันสุข” โดยนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของ เพื่อนำไปใส่ “ตู้ปันสุข” ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 19 times, 1 visits today)