สำนักงานอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

(Visited 26 times, 1 visits today)