เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนเเผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นางสาวกาญจนา เเก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ โสขุมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เเละผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนเเผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเป็นเเบบอย่างในการปลูกผักสวนครัวเเก่ผู้นำชุมชนต่อไป… วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 19 times, 1 visits today)