ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักตราศรเเดง ให้เเก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเเจกจ่ายให้กับประชาชน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางสาวกาญจนา เเก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักตราศรเเดง ให้เเก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเเจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ “ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด-19” ตามเเผนปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 21 times, 1 visits today)