สร้างความรู้ ความเข้าใจ “โครงการสตรีเเบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563  นางสาวกาญจนา เเก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยนางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เเละคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมชี้เเจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ “โครงการสตรีเเบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” เพื่อให้ผู้นำสตรีปลูกผักปลอดภัย ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักในครัวเรือน สร้างเครือข่ายขยายผลต่อไป….. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 21 times, 1 visits today)