ประชุมชุดปฏิบัติการตำบลทุ่งใหญ่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายอดิศักดิ์ โสขุมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมชุดปฏิบัติการตำบลทุ่งใหญ่ เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โดยนายหัฏฐะพล เมฆอาภานายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธาน  ณ วัดหนองพงษ์หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่

(Visited 64 times, 1 visits today)