ประชุมชุดปฏิบัติการตำบลเนินสว่าง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมชุดปฏิบัติการตำบลเนินสว่าง เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โดยนายหัฏฐะพล เมฆอาภานายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธาน  ณ วัดมาบสว่าง หมู่ที่ 12 ตำบลเนินสว่าง

 

(Visited 18 times, 1 visits today)