( Kick OFF) “โครงการสตรีเเบ่งบันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย”

วันที่ 27 เมษายน 2563 นางสาวกาญจนา เเก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครผู้ปรสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน เเละคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เทศบาล ปราชญ์ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผัก ผู้นำในระดับหมู๋บ้าน/ตำบล เเละอาสาพัฒนาชุมชน เปิดปฏิบัติการปลูกพืชผักปลอดภัยพร้อมกัน ( Kick OFF) “โครงการสตรีเเบ่งบันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทสตรีเเละร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเเผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ  หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

 

 

(Visited 22 times, 1 visits today)