ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอและผู้นำ อช. เพื่อหารือการดำเนินโครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย”

วันที่ 21 เมษายน 2563 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ