การฝึกอบรมขยายผลการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนและจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพ [...]

อ่านต่อ

ติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ