โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ปี 2563 เ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ