ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เพื่อพิจารณาโครงการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำไปประกอบอาชีพ จำนวน 5 กลุ่ม ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

 

 

(Visited 6 times, 1 visits today)