กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นาโมเดล”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นาโมเดล” นำทีมโดยนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร “หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ ถือจอบเสียม ไปพลิกฟื้นแผ่นดิน” ร่วมด้วยพัฒนาการอำเภอ นายเดือน นวลจีน รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศพช.พิษณุโลก คณะเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ร่วมแรงร่วมใจเอามื้อสามัคคี ขุดคลองไส้ไก่ ห่มฟาง ณ ที่ดินของนายณรงค์ จักขุจันทร์ ตำบลทุ่งใหญ่

          

 

(Visited 61 times, 1 visits today)