โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายสหภาพ เชื้อดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านเนินยาง หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ท่าโพ

     

(Visited 48 times, 1 visits today)