โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านปมประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลดงเสือเหลือง

(Visited 6 times, 1 visits today)