โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านสามปลัก หมู่ที่ 15 ตำบลไผ่รอบ

 

(Visited 4 times, 1 visits today)