โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนและประสานงาน สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน กทบ. จังหวัดพิจิตร

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เครอข่าย กทบ. ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนและประสานงาน สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน กทบ. จังหวัดพิจิตร ศึกษาดูงานร้านค้าสวัสดิการชุมชนตามแนวทางประชารัฐ ณ เทศบาลตำบลนาอ้ออำเภอเมือง จังหวัดเลย

(Visited 57 times, 1 visits today)