ครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนและประสานงาน สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน กทบ. จังหวัดพิจิตร

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เครอข่าย กทบ. ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนและประสานงาน สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน กทบ. จังหวัดพิจิตร เพื่อทบทวนระเบียบ ข้องบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ อุ่นรักริมโขง รีสอร์ทอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

      

 

(Visited 22 times, 1 visits today)