ทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ และพัฒนาระบบบริการ โดยมีนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานในพิธี ณ วัดท่าบัวทอง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

   

 

(Visited 96 times, 1 visits today)