โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

  
(Visited 23 times, 1 visits today)