โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนและประสานงาน สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน กทบ. จังหวัดพิจิตร

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพ [...]

อ่านต่อ

ครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนและประสานงาน สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน กทบ. จังหวัดพิจิตร

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพ [...]

อ่านต่อ

พิธีจุดเทียนเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วางพวงมาลา และถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

รับโล่รางวัล “หม่อมงามจิต” รางวัลส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เ

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ