โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562 กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

วันที่ 12 กันยายน 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ