โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และเสริมสร้างอนามัยเจริญพันธ์ที่ดีต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นางสาวจิตรา คนดี นักวิชาการพัฒนา [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ยากไร้ ติดเตียง และผู้พิการ ภายใต้โครงการมหาดไทย ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ลงเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 เขตตรวจราชการที่ 17-18

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาก [...]

อ่านต่อ