พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

มอบเงินทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

ศึกษาดูงานจุดเรียนรู้ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร และหมู่บ้านขยายผลการเรียนรู้ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นางสาวชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิ [...]

อ่านต่อ

โครงการขยายผลศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร กิจกรรม : ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออบรมให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

ศึกษาดูงานจุดเรียนรู้ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร และหมู่บ้านขยายผลการเรียนรู้ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางสาวจิตรา คนดี นักวิชาการพัฒนา [...]

อ่านต่อ

โครงการขยายผลศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร กิจกรรม : ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ