สัมมนาชี้แจงการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการลดใช้พลังงาน

วันที่ 23 เมษายน 2562 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชากา [...]

อ่านต่อ

ประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 23 เมษายน 2562 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพ [...]

อ่านต่อ