งาน สานฝัน สร้างสุข บึงสีไฟ “พิจิตรสุขใจ บึงสีไฟหรรษา” และให้กำลังใจการประกวดร้องเพลงประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่น ซึ่งประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 45 ปี และสัปดาห์รณรงค์ประหยัดและการออม

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 45 ปี และสัปดาห์รณรงค์ประหยัดและการออม

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพ [...]

อ่านต่อ

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ผู้บันทึก จปฐ. ดีเด่น และสุดยอดพัฒนากรบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ปร [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 45 ปี และสัปดาห์รณรงค์ประหยัดและการออม

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพ [...]

อ่านต่อ