โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) 2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) 2562 นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร ประธาน และนายหัฎฐะพล เมฆอาภา ร่วมกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจหมู่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองรุณ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเสือเหลือง

(Visited 61 times, 1 visits today)