ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2562 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานพัฒนาชุมชน ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

         

(Visited 10 times, 1 visits today)