ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. (พัฒนาได้) ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยผู้นำ อช.ตำบลเนินสว่างติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. (พัฒนาได้) ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดทำเข็มทิศชีวิตในการส่งเสริมอาชีพแก่ครัวเรือน พร้อมมอบเครื่องบริโภค ณ บ้านครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตำบลเนินสว่างและตำบลไผ่ท่าโพ 

(Visited 68 times, 1 visits today)