ต้อนรับการลงพื้นที่พบปรประชาชน เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล ของนายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17

วันที่ 29 มกราคม 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ