โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร โดยฟังเทศน์จากพระมหาวรพล วรพโล ธรรมมะโมเดิร์น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

  

(Visited 24 times, 1 visits today)