ตรวจติดตามงานพัฒนาชุมชนพิจิตร

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรับการตรวจติดตามงานพัฒนาชุมชนพิจิตร โดยนางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

(Visited 11 times, 1 visits today)