โครงการเวทีส่งเสริมการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 22 – 23  ธันวาคม 2561 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดำเนินโครงการเวทีส่งเสริมการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การแยกประเภท เพื่อขึ้นทะเบียนตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน (10 ข้อ) ตรวจสุขภาพทางการเงินฯและประเมินผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ จำนวน 2 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่

 

(Visited 32 times, 1 visits today)