ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดพิจิตร

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาก [...]

อ่านต่อ