กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 19 – 21 กันยายน 2561 ตัวแทนหมู่บ้าน OTOP น [...]

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมจัดทำรายละเอียดโครงการต่อ ยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพิจิตร และโครงการนวัตวิถีต้นแบบ

วันที่ 19 กันยายน 2561 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ