ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และคัดเลือกกิจกรรมตามมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจการทำงาน ปี 2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ