ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว [...]

อ่านต่อ

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ป [...]

อ่านต่อ

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ป [...]

อ่านต่อ

โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ