การคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และ ศอชต. ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ บ้านหนองปลิง หมู่ 13 ตำบลเนินสว่าง

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ทีมงาน พช.โพธิ์ประทับช้าง พร้อม [...]

อ่านต่อ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนด้านการท่องเที่ยว (KICK OFF) ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประ [...]

อ่านต่อ

สำรวจเส้นทางเพื่อวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยว และระดมความคิดหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามโครงการ OTOP นำการท่องเที่ยว ” OTOP นวัตวิถี”

วันที่ 24 มิถุนายน 2561  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ปร [...]

อ่านต่อ

ร่วมประชุมกับ ผู้นำหมู่บ้าน เพื่อค้นหาเอกลักษณ์หมู่บ้าน ตามโครงการ OTOP นำการท่องเที่ยว ” OTOP นวัตวิถี”

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประ [...]

อ่านต่อ

มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ พร้อมด้วย [...]

อ่านต่อ